1001 MOPPEN


Onderwerpen

Allerlei
Belgen
Dieren
Dokters
Dom Blondje
Godsdienst
Hollanders
Raadsels
School
Toppunten
Uitspraken
Vrouwen
Werk


Zelf mop toevoegen

Jantje komt op school en ziet dat juffrouw een mooie rode roos in haar decolleté draagt. Hij vraagt aan de juffrouw: "Juffrouw, drinkt die roos melk of water?" "Water, natuurlijk." antwoordt de juffrouw. "Goh," zegt Jantje, "dan zit er zeker een heel lange steel aan!"

De studenten in de medicijnen moeten spuugonderzoek doen. Een paar van hen willen met een studente een grap uithalen en hebben een beetje sperma onder de microscoop gelegd. Zij kijkt verwonderd, maar kan er geen verklaring voor geven. Ze roept de professor Deze werpt vluchtig een blik door de microscoop en zegt dan bestraffend: "Het minste wat ik van u verwacht is dat u uw mond spoelt voor u naar college komt."

Onderwijzer: "Miesje, vandaag gaan we zinnen maken met persoonlijke voornaamwoorden: ik, jij, hij, wij, jullie, zij. Bijvoorbeeld: je vader zegt: 'Ik ga uit.', wat zegt je moeder dan." Miesje: "Jij blijft thuis!!!"

Een professor seksuologie heeft het over 'het gemiddeld aantal vrijpartijen per week'. Hij zegt aan zijn studenten, 'laat ons een rondvraag doen, hier in de aula.' Wie doet het meer dan vier keer per week? Vijf vingers gaan omhoog. Wie doet het twee keer per week? Veertig vingers omhoog. Wie doet het één keer per week? Twintig vingers omhoog. Wie doet het twee keer per maand? Vijf die wat verlegen hun vinger opsteken.. Wie 1 keer per maand? Twee aarzelende vingers omhoog. Wie 1 keer op een half jaar? Niemand meer. Wie 1 keer per jaar? 'Ja, ikke, oehoe, ikke hier' begint er één te roepen 'joehoe, ikke!!!!' roept hij luid. 'Ik heb u wel gehoord ' zegt de professor enigszins misnoegd, 'u hoeft niet zo'n kabaal te maken' 'Ja maar', roept de student 'het is vanavond!'

Een Gentenaar gaat met zijn zoontje naar Zeebrugge. Ze wandelen aan de haven en de kleine vraagt: "Pa, wat is dat ?" wijzend naar een schip. "Hoe, wat is dat ? " zegt de vader "Allez, da ziet ge toch, dat is nen buut !" "Hoe wordt dat geschreven , pa ?" Vader: "Allez, weet ge dat niet ? BUUT !!" Een beetje verder weer het zelfde Kleine: "Pa, wat is dat ?" Vader: "Maar manneke, dat ziet ge toch ! Dat is een hovercraft !" Kleine: "Hoe wordt dat geschreven, pa ?" Vader: "Allez, manneke"....en krabt zich in het haar. "Euh....t'es al gelijk nen buut , ventje !!"

Jantje en Tommeke gaan naar het ziekenhuis waar hun juf ligt. "Ik zal eerst naar binnengaan". zei Jantje. Even later komt hij weer naar buiten met tranen in zijn ogen. "Wat is er, Jantje"? vroeg Tommeke. "Het is hopeloos, morgen komt de juf weer les geven"!

Jantje zit in de klas en laat zijn gom vallen. Jantje kruipt onder tafel en zoekt zijn gom. Dan vraagt de meester aan jantje: Jantje, hoeveel sterren staan er aan de hemel? Jantje die juist vloekt: Miljarde!!! Goed zo Jantje. Ik ga je nog een vraagje stellen: Wat zou je zeggen als je voorbij de meester kwam. Jantje, die net zijn gom gevonden had, antwoord: Ah, hier ligt ge smeerlap. Mopje van snuffeltje

De juffrouw in de klas zegt: "Kinderen, aangezien dat dit de tweede les Duits is, beginnen we nu met de Duitse lidwoorden. Eerst hebben we het mannelijke "DER", dan het vrouwelijke "DIE" en tenslotte het onzijdige "DAS" ". Ze wendt zich tot Marieke en zegt: "Marieke, zeg maar eens een Duits zinnetje met DER"? Marieke peinst en peinst en zegt dan" Der zug ist am Bahnhof gekommen". "Uitstekend Marieke", zegt de juf. "Jos, nu jij, zeg me een zin met het woord DIE erin." Jos denkt even en zegt dan: "Die Tante ist krank." "Bravo, Jos, je hebt het begrepen", zegt juf waarderend. Komt Jantje en zegt: "Juf, ik ken een zin met alledrie die lidwoorden tegelijk erin!" De juf kijkt ongelovig en zegt dan:" O, ja? Dat wil ik wel eens horen. Vertel het maar eens, Jantje." Jantje: "Meine Schwester hatte eines kind bekommen." "Maar daar zit geen lidwoord in", zegt de juf verwonderd. "Ho, ho", zegt Jantje vlug, "ik ben nog niet klaar." En hij vervolgt: "DER DIE DAS gemacht hatte, ist pleite gegangen!!"

jantje zit op school en jantje vraagt aan de meester: mag ik naar de wc de meester zegt: neeh en jantje vraagt 10 minuten later: mag ik nu dan naar de wc de meester zegt: neeh en zegt: we zijn met aadrijkskunde bezig... vraagt de meester aan jantje: waar ligt de atlantiche oceaan? jantje antwoordt: onder me stoel meester

De juf staat voor haar klasje en vraagt aan Jantje: "Er zitten 6 vogels op een hek, je schiet er 2 dood, hoeveel vogels blijven er dan nog over?". Jantje antwoordt: "Geen enkele, juffrouw, want de andere vogels gaan vliegen van het schieten". "Nee, Jantje, het antwoord is 4, maar je manier van denken bevalt me wel". Dan vraagt Jantje: "Juf, ik heb ook een vraagje voor u: Drie vrouwen eten een ijsje..., de eerste likt aan het ijsje, de tweede zuigt aan het ijsje en de derde bijt erin. Hoe kan je nu zien welke vrouw getrouwd is?". De juf wordt een beetje rood en zegt dan: "De vrouw die aan haar ijsje zuigt". "Nee", zegt Jantje, "het is diegene met de trouwring om haar vinger, maar je manier van denken bevalt me wel!".

jantje moet van zijn meester 3 soorten fruit kennen tegen de volgende dag. Die avond hoort jantje iets in de kamer van zijn mama, hij gaat gaan kijken en na 3 uur kijken keert hij terug naar bed. De volgende dag vraagt de meester aan jantje de 3 soorten fruit, daarop antwoordt hij: meester gij moet met uw banaan uit mijn mama haar pruim blijven en van tussen haar sinaasappelen blijven.

Schoolreglement: 1. Gij zult niet te laat komen (kom liever helemaal niet) 2. Gij zult niet spieken (Je kunt beter openlijk overleggen) 3. Gij zult geen propjes gooien(Schooltassen hebben meer effect) 4. Gij zult in de klas niet praten(Schreeuwen trekt meer aandacht) 5. Gij zult geen afval op het plein gooien (Gooi het in school, daar is plek zat!) 6. Gij zult in de gangen niet glijden(schaatsen is leuker) 7. Gij zult niet op de verwarming zitten (Doe het toch, beter je kont verbranden dan een blikken reet van die snertstoelen) 8. Gij zult op het schoolplein niet roken (Doe het in school, daar valt de lucht toch niet op 9. Gij zult in de pauzes niet vervelend zijn (Onder de les is toch veel leuker!?! 10. Gij zult het leven van de leraar niet zuur maken (Dat doet z'n vrouw wel)

Was mijn onderwijzer maar bovenwijzer

Jantje gaat naar school en vraagt: Juffrouw word je gestraft voor iets wat je niet gedaan hebt? De juffrouw zegt: nee, waarom vraag je dat? Omdat ik mijn huiswerk niet gemaakt heb.

De godsdienstleraar vraagt aan de leerlingen. Wie was de opvolger van Mozes? Jantje zegt Mozeven, meester

juf Lena vraagt aan Sien : Als ik 10 snoepen heb en ik eet er 4 op . Hoeveel heb ik er dan nog ? Waarop Annabelle roept : Niets juf want ik eet de rest op .

De juf vroeg aan jantje: Hoeveel is 100 plus 100? Jantje antwoord: 'Broem-broem!!! En de juf zegt: Als ge dat nog èèn keer doet dan krijgt ge 5 blaren straf mee naar huis!!! De juf vraagt opnieuw: Hoeveel is 100 plus 100? Jantje antwoordt weer: Broem-broem! Nu is de juf heel boos en zegt: Nog èène keer en ge vliegt naar den directeur!!! De juf vraagt opnieuw: hoeveel is 100 plus 100? En Jantje antwoord opnieuw: Broem-broem! De juf roept heel boos: Naar de directeur!!! Jantje zegt: Dat gaat niet want mijne naft is op!!!!!!!!!!!!!

School is als een vuilnisbelt: elk uur een andere zak

juffrouw:Jantje ik wil dat je morgen drie engelse woordjes kent. Jantje: ok. Jantje is al thuis en vraagt zijn vader of hij er een kent. Maar zijn vader zat t.v te kijken. en een vrouw zei de hele tijd SHUT UP, SHUT UP, SHUT UP en toen ging hij naar zijn zus en die zat liedjes te luisteren en zei NOW WAY!!! Toen ging hij naar buiten en zag hij een jongen in de telefooncel en die zei: OWH NO MY GRANDFATHER. Volgende dag ging hij weer naar school en de juffrouw vroeg: heb je het geleerd? jantje: SHUT UP, SHUT UP, SHUT UP. juffrouw: Ik ben je slaafje niet!? jantje: NOW WAY!!!! juffrouw: Wie denk je wel dat ik ben!? jantje: OWH NO!!!!! MY GRANDFATHER

er komt een nieuwe meester in de klas en denkt: laat eens kijken of de kinderen in zichzelf geloven... de meester zei: wie denkt dat hij dom is, gaat nu staan... na een minuut staat tim op en de meester zegt: denk je echt dat je zo dom bent? nee, maar ik vind het zo zielig omdat u de enige bent die staat

Het is rood en het vliegt door de klas Een ongestelde vraag

De juffrouw vraagt in de klas aan een jongetje hoeveel is 100+100? het jongetje antwoordt daarop twee ambulancen

school: er stromen elke dag mensen naar binnen... je zou haast denken dat er iets te doen was!!

Een schooldirecteur komt binnen bij een nogal rommelige klas om orde op zaken te stellen: "Ik geef jullie een kans. Als jullie mij nu komen vertellen wat jullie gedaan hebben, dan krijgen jullie normale straffen, maar als ik het van jullie leraar moet horen, dan verdubbel ik de straffen! Dus als ik jullie was zou ik alles maar komen opbiechten." Zegt hij. Er komt een eerste leerling bij hem: "Ik heb een propje naar het bord gegooid." "Wat? Vijf bladzijden straf." Een tweede: "Ik heb een duimspijker op de leraar zijn stoel gelegd." "Tien bladzijden straf." Nummer drie: "Ik heb een sexposter op het bord gehangen voor de les." "Wat?! Twintig bladzijden!" En nog een: "Ik heb snippers uit het raam gegooid." "Hahahahahaha! Die is goed! Hoor jij wel thuis in deze klas? Verwachtte jij daar soms straf voor?" Zo gaat dat een tijdje verder en dan komt er ineens een jongen de klas binnengestrompeld, vol blauwe plekken, schrammen, wondjes... Vraagt de directeur: "Wat is dat nu weer? Wie ben jij?" "Sven Snippers, meneer."

Jantje zit op school en de meester heeft het over begrafenissen. Jantje let niet op en zit met z'n gummetje te spelen. Op een gegeven moment laat hij z'n gummetje vallen en duikt onder de tafel. Juist op dat moment vraagt de leraar aan Jantje: "Jantje, wat zou jij op mijn grafsteen schrijven als ik doodging?" Jantje ziet net zijn gummetje liggen en zegt: "Haha fucker, daar lig je dus!"

Aantal moppen: 61 - Pagina: 1  2  3